Hanke
Utvecklingsprojekt - 67170

Maahanmuuttajasta yrittäjäksi

Suomen Yrittäjäopisto Oy

30.04.2018 - 02.08.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on tiedottaa ja aktivoida Keski-Suomen maaseutualueille asettuneita maahanmuuttajia suomalaisen yritystoiminnan perusperiaatteista, yrityksen perustamiseen tarjolla olevista aloittavan yrittäjän työkaluista, palveluista ja asiantuntijatahoista. Jo aloittaneita yrittäjiä tiedotetaan yritystoiminnan kehittämisen ja verkostoitumisen mahdollisuuksista. Näin parannetaan ja aktivoidaan maahanmuuttajien yritysten perustamisedellytyksiä ja tähdätään kestävään yritystoimintaan sekä oikaistaan mahdollisesti virheellisiä yrittäjyyteen ja yritystoimintaan liittyviä käsityksiä. Hankkeen toisena kohderyhmänä ovat organisaatiot ja tahot, jotka työskentelevät maahanmuuttajien parissa. Tavoitteena lisätä heidän osaamistaan potentiaalisten yrittäjien tunnistamisessa, kartoittamisessa ja ohjaamisessa yrittäjyyspolulle. Pyritään edistämään maaseutualueilla yrittämisestä kiinnostuneiden ja yrittäjinä jo toimivien maahanmuuttajien ja kantaväestön yrittäjien keskinäistä vuoropuhelua ja kohtaamista. Tavoitteena on laajentaa näkökulmia, verkostoja sekä parhaassa tapauksessa löytää uusia ideoita ja hyötyjä. Hankkeessa toteutettavat tilaisuudet ja toimenpiteet ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille henkilöille ja tahoille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

67170

Aloituspäivämäärä

30.04.2018

Loppumispäivämäärä

02.08.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Flyktingar/invandrare

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt