Hanke
Utvecklingsprojekt - 129251

Maaseudun elinkeinojen kehittäminen digitalisaation avulla

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

26.04.2020 - 08.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa luodaan digitalisaation mahdollistamien työkalujen avulla malli, jonka avulla maaseudulla toimivilla yrityksillä on mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaansa, nostaa yrityksen kannattavuutta ja luoda uusia työpaikkoja. Hankkeen tavoitteena on myös synnyttää yritysryhmähanke/hankkeita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

129251

Aloituspäivämäärä

26.04.2020

Loppumispäivämäärä

08.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt