Hanke
Utvecklingsprojekt - 41905

Maaseudun kulttuurimaiseman monimuotoisuuden mahdollisuudet

Luonnonvarakeskus

30.04.2017 - 28.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Ihmisen toimien myötä luonnonmaisemasta on muotoutunut jokaiselle alueelle tyypillinen kulttuurimaisema. Maisema muuttuu edelleen jatkuvasti sekä ihmisen että luonnon vaikutuksesta. Maaseutumaisemaan vaikuttaa erityisesti toimenpiteet, jotka muuttavat maankäytön pysyvästi toiseen ja sen säilymisen edellytyksenä on maataloustuotannon jatkuminen riittävän laaja-alaisena ja monipuolisena. Maaseutumaisemaa voidaan hyödyntää viljelyn lisäksi myös aineettomien hyötyjen, kuten ulkoilu-, virkistys- ja matkailupalveluiden, tuottamiseen. Erilaisten tuotanto- ja kulutusmuotojen lisäksi maaseutumaisemassa kohtaavat yhä ristiriitaisemmat toiveet ja arvostukset. Ristiriitoja voi syntyä siitä miten ja mihin maaseutua tulisi kenenkin mielestä käyttää. Maakuntasuunnitelma on linjannut yhdeksi tavoitteeksi eteläpohjalaisen kulttuurimaiseman säilyttämisen. Hanke on yhteydessä myös muihin kehittämisohjelmiin, strategioihin ja sopimuksiin. Hankkeessa käytetyt menetelmät ja saadut tulokset ovat sovellettavissa valtakunnallisesti. Hankkeen tarkoituksena on jalkautua aktivoimaan maaseudun asukkaita oman alueensa kulttuurimaiseman arvostukseen, ylläpitoon ja hoitoon. Hankkeen aikana kartoitetaan maaseudun kulttuurimaiseman monimuotoisuuden mahdollisuuksia ja edistetään sitä demotilatoiminnan kautta. Toiseksi lisätään yhteisöllisyyttä luomalla verkosto maatilayrittäjien ja maaseudun asukkaiden kohtauspaikaksi. Verkoston avulla pyritään aktivoimaan paikallisten mahdollisuuksia osallistua maaseudun kulttuurimaiseman hoitoon. Toimenpiteet toteutetaan neljässä asutuskeskuksessa Etelä-Pohjanmaalla ja ensijaisena kohderyhmänä ovat maaseudun asukkaat. Hanke koostuu kahdesta kyselytutkimuksesta, kyläilloista, demotilatoiminnasta ja sitä tukevasta perinnerakentamisen kurssista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

41905

Aloituspäivämäärä

30.04.2017

Loppumispäivämäärä

28.01.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kulturlandskap
miljö
naturens mångfald
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt