Projekt
Utvecklingsprojekt - 119872

Maaseudun uudet asumisratkaisut (MASU)

Vesannon kunta

29.02.2020 - 07.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maaseudun uudet asumisratkaisut (MASU) -hanke suunnittelee, kokeilee ja arvioi maaseutuasumiseen liittyviä erilaisia asumisratkaisuja ja viestintää. Toimenpiteet etenevät prosessinomaisesti; 1. vaihe: Kohderyhmien määrittelyn uudistaminen ja kohderyhmäajattelun modernisointi. 2. vaihe: Kokeillaan ja mallinnetaan erilaisia maaseutuasumisen ratkaisuja ja viestintää. 3. vaihe: Arvioidaan kokeilujen onnistumista ja jatkokehittämistarpeita. Tutkimusten mukaan monet nuoret unelmoivat tulevaisuudesta maaseudulla. Fossiilitaloudesta luopuminen ja siirtyminen hajautetun talouden bio- ja kiertotalouteen avaa uusia elinkeino-, asumis- ja liikkumismahdollisuuksia. Maaseudun toimijakenttä ohenee. Elinvoimaa ei tee yksin kunnat, vaan kolmijalkainen jakkara tarvitsee kaveriksi myös yritykset ja yhteisöt. Alueiden välisessä kilpailussa erottuvat joukosta ne, joilla on erityisiä historiallisia, kulttuurisia tai toiminnallisia ominaispiirteitä. Asumisen markkinointia on tehty kohderyhmille, joiden toivotaan kuntaan muuttavan, usein lapsiperheille. Hankkeessa kohderyhmä määritellään asumistyylin ja elämäntavan perusteella, ei ensisijaisesti iän tai perhetilanteen mukaan. Etsitään ryhmiä ns. samanmielisiä (mm. somesta), joita yhdistää kiinnostus maaseutumaiseen asumiseen. Hanke toteutetaan Vesannolla ja Leppävirralla, jolloin kehitetään kahteen erilaiseen maaseutuympäristöön sopivia asumisratkaisuja. Tavoitteena on: 1) Luoda tarkempi kohderyhmämääritys “uusmaalaisista”; keitä he ovat ja mitkä ovat maallemuuttoa edistävät ja estävät syyt. 2) Uudistaa viestintää siten, että maaseudun toimijoille olisi selkeämpää, ketä heidän kannattaa tavoitella, miten heitä kannattaa tavoitella ja mitä heille kannattaa tarjota. 3) Nivoa tiiviimmin yhteen elinvoimatyön “kolmijalkajakkaraa”; kuntia, yrityksiä ja yhteisöjä. 4) Löytää uusia asumisratkaisuja ja toteuttaa “matalan kynnyksen asumiskokeiluja” maallemuuttohalukkaille. 5) Mahdollistaa uusien asukkaiden kotoutuminen maaseudulle

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

119872

Startdatum

29.02.2020

Slutdatum

07.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner