Projekt
Utvecklingsprojekt - 16486

Maaseudun vajaakäyttöiset kiinteistöt resurssiviisaasti tuottamaan -tiedonvälityshanke (VKT-hanke)

Osuuskunta AF-Innova

01.03.2016 - 01.07.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maaseudun vajaakäyttöiset kiinteistöt resurssiviisaasti tuottamaan -tiedonvälityshankkeella välitetään tietoa ja tehdään tunnetuksi vajaakäyttöisten tuotantorakennusten sekä maa-, metsä- ja vesialueiden uusia käyttötarpeita, käyttömahdollisuuksia, resurssitehokkuutta ja -viisautta ja ansaintalogiikkaratkaisuja osana maatilan tulonhankinnan ja yrittäjyyden kehittämistä. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Kanta- ja Päijät-Hämeen maatilatalouden harjoittajat ja muut maatila- ja metsäkiinteistöjen omistajat. Toisena kohderyhmänä ovat potentiaaliset eri toimialoja ja harrastelajeja edustavat ja kiinteistöjä käyttävät tahot, jotka hakevat erilaisia tila- ja aluekäyttöratkaisuvaihtoehtoja. Taustalla on maatalouden rakennemuutos, jonka seurauksena hyväkuntoisia tuotantorakennuksia jää tyhjilleen kiihtyvällä vauhdilla. Maatiloilla on myös monia hyödyntämättömiä maa-, metsä-, vesi- ja ranta-alueita. Kiinteistöjen eri käyttömuodoille on kysyntää ja asiakastarpeiden tyydyttämiseen löytyy erilaisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan luoda maatiloille uutta tuloa ja yrittäjyyttä. Tavoitteet: 1. Lisätä maatilan kilpailukyky- ja tulonhankintapotentiaalia kehittämällä kiinteistöjen resurssitehokkuutta ja -viisautta sekä uusiokäyttö-, ansaintalogiikka- ja yrittäjyysratkaisuja. 2) Edistää maatilan vajaakäyttöisen kiinteistöresurssin uusiokäyttöä maatilatalouden ulkopuolisten asiakaskohderyhmien businesskäyttöön 3) Lisätä eri toimialojen maaseutu- ja ympäristötietoutta ja vuoropuhelua maaseudun resursseista ja palvelutarjonta- ja yhteistyömahdollisuuksista 4) Edistää maaseudun elinkeinojen monipuolistumista. Toteutusvaiheet: 1) Yhdistetyt info- ja tiedonhankintatilaisuudet yhteistyössä MTK- Hämeen ja paikallisyhdistysten kanssa, 2) Aihepiirikohtaiset tiedonvälitystilaisuudet, 3) Markkinapotentiaali- ja tilatarveselvitykset 4) Kumppanihaku- ja kohtaamistilaisuudet 5)Benchmarkkaus 6) Tiedonvälitys yritys- ja hanketuista. Tulokset/vaikutukset: 1) Pääkohderyhmälle uusia ajatuksia, ideoita ja uutta tietoa ja osaamista toimintaympäristön muutosten tarjoamista yrittäjyysmahdollisuuksista 2. Uusia tulolähteitä, taloudellista toimeliaisuutta, työpaikkoja hyödyntämällä maatilan vajaakäyttöisiä kiinteistöresursseja 3) Eri toimialatahojen lisääntynyt maaseututietous mahdollistaa uusien kiinteistökäyttömuotojen synnyn ja sitä kautta uuden tulovirran ja yrittäjyyden maaseutuyrittäjille. Hankkeen toteutuksesta vastaa asiantuntija- ja kehitysyritys AF-Innova. Pääyhteistyökumppani on MTK-Häme ja hankealueen MTK-paikallisyhdistykset.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16486

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

01.07.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner