Projekt
Utvecklingsprojekt - 10791

MaaseutuHarava

MTK Pohjois-Suomi ry

02.11.2015 - 12.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

MaaseutuHarava -hanke Toteutusalue: Kainuu Kohderyhmät: 1) Maaseudun yrittäjät; toimenpiteet kohdistuvat sekä maatiloihin että maatilakytkentäisiin maaseutuyrityksiin. 2) Maaseudun kehittäjätahot; viranomaiset, rahoittajat, kunnat, maaseutuelinkeinojen parissa työskentelevät hanketoimijat sekä muut maaseutuyrittäjyyttä edistävät organisaatiot. 3) Kuluttajat, erityisesti koululaiset ja opettajat. Tavoitteet: A) maaseutuyrittäjyyden jatkuvuuden turvaaminen sekä maaseutuyrittäjyyden kannattavuuden, kilpailukyvyn ja alan innovatiivisuuden kehittäminen yhdessä muiden maaseututoimijoiden kanssa B) maatilojen ja maaseutuyrittäjien toimintaedellytysten ja osaamisen kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä, tilojen omistajanvaihdosten edistäminen C) maaseudun eri kehittämistahojen ja sidosryhmien yhteistyön lisääminen sekä päällekkäisyyksien ehkäiseminen maaseudun kehittämistyössä D) lisätä ihmisten kiinnostusta maatalouden innovaatioista, ruokaturvallisuudesta, eläinten hyvinvoinnista sekä ympäristöstä. Lisätä maaseudun ja maa- ja elintarviketalouden positiivista imagoa, yrittäjien ammattiylpeyttä, näkyvyyttä sekä houkuttelevuutta ammattivaihtoehtona Toimenpiteet: Maaseutuyrittäjyyteen ja sen kehittämiseen liittyvä 1) viestintä ja yritystoiminnan aktivointi sekä 2) koordinointi ja sidosryhmäyhteistyö; toimet ulottuvat yritystasolta alan kehittämis- ja asiantuntijaorganisaatioihin sekä kuluttajiin. Maaseutuelinkeinojen paikallinen ja alueellinen kehittäminen tarjoaa rooleja eri toimijoille, joiden voimavaroja hanke pyrkii kokoamaan, kanavoimaan ja aktivoimaan. Yhteistyön lisäämisellä ja verkostoitumisella luodaan positiivista tahtotilaa maaseudun kehittämiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10791

Startdatum

02.11.2015

Slutdatum

12.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner