Projekt
Utvecklingsprojekt - 18

Maaseutukuriiri – Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke

Veej'jakaja ry

28.02.2015 - 19.12.2018

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja maaseudun alueellisen ja paikallisten kehittämisohjelmien viestintää keskitetysti ja tehokkaasti. Hanke välittää tietoa Etelä-Savon ELY-keskuksen ja eteläsavolaisten toimintaryhmien tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista maaseudun kehittämiseen käytännönläheisin esimerkein. Hankkeella esitellään ohjelmarahoitukseen perustuvia maaseudun kehittämisen toimintamalleja sekä tuotetaan tietoa uuden ohjelmakauden 2014 - 2020 painopisteistä ja ajankohtaisista asioista. Hanke parantaa maaseuturahastosta rahoitettujen hankkeiden ja toimenpiteiden tiedotusta ja viestintää. Hankkeen kesto on 10 kuukautta. Hankkeen julkinen rahoitus koostuu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutukseen osoittamasta kansallisesta tuesta. Hankkeen tuki-intensiteetti on 100 %. Hankkeella ylläpidetään ja kehitetään edelleen aiemman viestintähankkeen kautta luotua tiedotusmallia sekä viestintäkanavia. Tavoitteena on tiivistää entisestään eri maaseutukehittäjien, organisaatioiden ja hankkeiden välistä yhteistyötä ja luoda mm. yhteinen tapahtumakalenteri Etelä-Savoon. Viestintäkanavista tärkeimmässä roolissa tulee olemaan uusimmat viestintäkanavat ja tavat viestiä mm. sosiaalisessa mediassa sekä mobiilisti. Hankkeen toimenpiteitä (viestintäkanavia) ovat muun muassa sosiaalinen media, nettiradio, tiedotuslehti, verkkotiedotteet, muut valmiit julkaisumateriaalit, ajankohtaistiedotteet, viestintäkoulutus, videot, tiedottaminen ja viestinnän ohjaus. Hankkeen tuloksena toimintaryhmien ja ELY-keskuksen ohjelmatiedottaminen on keskitettyä ja tehokasta. Tietoisuus hanketoiminnasta ja hankerahoituksen mahdollisuuksista ja niillä saavutetuista tuloksista lisääntyy. Neuvonnalla ja koulutuksella hanketoimijoiden viestintä- ja tiedotusosaaminen paranee. Hanke tiedottaa viestintäkanavien kautta kaikkien eri maaseudun kehittäjien ajankohtaisista asioista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

18

Startdatum

28.02.2015

Slutdatum

19.12.2018

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner