Hanke
Utvecklingsprojekt - 11641

Maaseuturahoitus Hämeessä – tiedonvälityshanke

Linnaseutu ry

01.09.2015 - 25.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä maaseutuohjelman viestintää Hämeen ELY-keskuksen ja viiden Leader-ryhmän toimialueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, tiedottaa tehokkaasti ohjelman rahoitusmahdollisuuksista sekä lisätä ohjelman toteuttamiseen osallistuvien toimijoiden verkostoitumista. Hankkeessa tuodaan esille hanke- ja yritysrahoituksen mahdollisuuksia ja tuloksia erilaisin toimenpitein.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

11641

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

25.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
kommunikation
nätverk
sociala medier

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt