Projekt
Utvecklingsprojekt - 167088

Maaseutuyritysten digitalisaatioselvitys

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

14.05.2021 - 30.11.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maaseutuyritysten kasvun ja kehittämisen näkökulmasta digitaalisuuden hyödyt ovat mittavia. Sähköisten kanavien ja digitaalisten palveluiden avulla yritykset tavoittavat uusia asiakasryhmiä ja voivat parantaa asiakaspalveluaan, liiketoimintamahdollisuuksiaan ja saavutettavuuttaan. Palvelujen kehittäminen vaatii yrityksiltä luotettavia tietoliikenneyhteyksiä, riittävää tieto- ja osaamisperustaa, ajantasaisia laitteita ja ohjelmistoja. Lisäksi toiminnan kehittämisessä yrittäjiä tukisi mahdollisuus digitukeen. Etätyön ja monipaikkaisen työn lisääntyminen avaavat nekin digitalisaation myötä uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle, mutta haasteena on usein yhteyksien toimivuus harvaan asutulla maaseudulla ja rajan pinnassa. Hankkeen tavoitteena on selvittää maaseudulla toimivien yritysten digitalisaation nykyistä tasoa ja kehittämistarpeita. Hankkeessa kartoitetaan myös digitukipalvelun tarvetta ja koostetaan siihen liittyvä toteutussuunnitelma. Hankkeen aikana järjestetään 2-3 infopäivää tai työpajaa esille nousseisiin kehittämistarpeisiin liittyen. Monipaikkaisen asumisen ja etätyön lisääntymisen tukemiseksi selvitetään potentiaalisten asiakkaiden digitarpeita sekä toisaalta kiinnostusta fyysisiin etätyötiloihin. Valokuitu- ja 4G / 5G –verkkoyhteyksien kattavuutta edistetään runkoyhteyksiä, tukiasemaverkkoja ja tilaajayhteyksiä hyödyntäen yhteistyössä operaattorien kanssa. Tavoitteena on selvittää myös halukkuutta kylien ja taajamien markkinaehtoiselle tai esimerkiksi osuuskuntaan perustuvalle valokuituyhteydelle. Hankkeen tuloksena saadaan lisätietoa, mitä puutteita on maaseudulla toimivien yrittäjien digiosaamisessa tai infrassa ja mikä estää yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Kuntiin ja kyliin saadaan jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten selkeä näkemys digitaalisuuteen liittyvistä kehittämistarpeista. Hanke toteutetaan Kuusamossa ja Taivalkoskella 15.5.2021 -31.3.2022. Hankkeen kokonaisbudjetti on 133 724 euroa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

167088

Startdatum

14.05.2021

Slutdatum

30.11.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner