Hanke
Utvecklingsprojekt - 11686

Maatilan kasvuohjelma

ProAgria Lappi ry

01.09.2015 - 08.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Maatalouden toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti, vaikutukset tilojen kannattavuuteen ovat merkittäviä. Tilanne on yrittäjille uusi ja voimakkuudessaan yllättävä, jatkuessaan pahimmillaan koko elinkeinon tulevaisuutta uhkaava. Maatilan kasvuohjelma auttaa yrittäjää tunnistamaan elinkeinonsa toimintaympäristö ja sen nykytilaan johtaneet syyt, ennakoida tulevaa kehitystä ja sen vaikutusta omaan maatalousyritykseen. Olennaista on auttaa yrittäjää saamaan valmiuksia oman yrityksensä analysointiin, saada nykytila-analyysin kautta selkeä ja jäsentynyt kuva yrityksensä vahvuuksista, heikkouksista, kehitystarpeista ja mahdollisuuksista tunnistettuihin skenaarioihin peilaten sekä tehdä konkreettinen, toteuttamistamiskelpoinen suunnitelma oman tilan kehittämiseksi. Tulevaisuuden suunnittelun kannalta oman maatilayrityksen tuotannon ja talouden prosessien toimivuuden ja tehokkuuden tunnistaminen on olennaista, sen kautta saavutetaan näkemys nykyisen toiminnan tilasta. Tavoitteena on saada maatilat kestävään ja jatkuvaan kehitysprosessiin, jossa huomioidaan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset kuten digitaalisuus, robotiikka, vähähiilisyys, kiertotalous, biotalous ja ympäristön sosiaaliset vaatimukset. Muutostilanteissa ja epävarmojen tulevaisuuden näkymien paineessa yrittäjän jaksaminen on kovalla koetuksella. Maatilojen tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin hyvät, mm. maan hallitus on tekemässä suuria panostuksia biotalouteen uuden liiketoiminnan ja materiaalitalouden luomiseksi. Yrittäjien kyvykkyys on kuitenkin se seikka, joka ratkaisee saadaanko tulevaisuuden mahdollisuudet hyödynnettyä. Tässä hankkeessa pureudutaan syvällisesti yrittäjän jaksamiseen ja yrittäjänä toimimiseen mentaalivalmennuksen keinoin. Vertaisarviointiin ja -tukeen luodaan suljettu, "oma facebook", käytännössä asiakasportaali, joka mahdollistaa luottamukselliset keskustelut projektin osallistujien kesken. Kohderyhmänä hankkeessa ovat lappilaiset maatilat, erityisesti kotieläintilat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

11686

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

08.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
flerbranschgårdar
jordbruk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt