Projekt
Utvecklingsprojekt - 35436

MAAVÄLKE Maaseudun vähähiilisen yritys- ja kehitystoiminnan sekä yrittäjyyden aktivointi

Iin Micropolis Oy

31.01.2017 - 08.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maavälke-hankkeen konkreettisena tavoitteena on: luoda uutta kasvua alueen yrityksiin ottamalla käyttöön vähähiilisiä toimintatapoja ja ratkaisuja, synnyttää uutta vähähiilisyyteen perustuvaa kehitys- ja liiketoimintaa yrityksissä, luoda pohjaa uusien vähähiilisyyteen perustuvien yrityksien syntymiseen, käynnistää uusia yritysten sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisiä t&k-hankkeita sekä luoda tarpeisiin perustuva toimintamalli asiakaspalvelusta, joka edistää ja palvelee yritysten vähähiilisten toimenpiteiden toteutusta. Maavälke-hankkeessa aktivoidaan Pohjois-Pohjanmaan maaseudun yrityksiä tunnistamaan vähähiilisyyden (resurssiviisaus: uusiutuva energia, energiatehokkuus, kiertotalous, biotalous, digitalisaatio) mahdollisuudet oman yritystoiminnan kehittämisessä, aktivoidaan yrityksiä ja yrittäjiksi haluavia tunnistamaan ja hyödyntämään vähähiilisyyden luomat uudet innovaatiot ja liiketoimintamahdollisuudet, aktivoidaan yrityksiä verkostoitumaan keskenään sekä t&k-organisaatioiden kanssa, aktivoidaan yrityksiä konkreettisiin yhteistyöhankkeisiin (yritysryhmähankkeet) ja kehittämishankkeisiin (mm. Tekes, Horisontti). Lisäksi selvitetään yritysten tarpeita monikanavaiselle, digitalisaatiota hyödyntävälle asiakas- ja neuvontapalvelulle resurssiviisauden teema-alueessa sekä luodaan tarvepohjainen, kannattava malli vaihtoehtoineen palvelun toteutukseen. Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa. Kohderyhmänä ovat alueen maaseutualueella toimivat yritykset sekä t&k-toimintaa harjoittavat oppilaitokset ja organisaatiot Pohjois-Pohjanmaalla. Hyödynsaajia ovat ensisijaisesti alueen maaseudulla toimivat yritykset sekä lisäksi Pohjois-Pohjanmaan t&k-organisaatiot.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

35436

Startdatum

31.01.2017

Slutdatum

08.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner