Hanke
Utvecklingsprojekt - 35436

MAAVÄLKE Maaseudun vähähiilisen yritys- ja kehitystoiminnan sekä yrittäjyyden aktivointi

Iin Micropolis Oy

31.01.2017 - 08.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Maavälke-hankkeen konkreettisena tavoitteena on: luoda uutta kasvua alueen yrityksiin ottamalla käyttöön vähähiilisiä toimintatapoja ja ratkaisuja, synnyttää uutta vähähiilisyyteen perustuvaa kehitys- ja liiketoimintaa yrityksissä, luoda pohjaa uusien vähähiilisyyteen perustuvien yrityksien syntymiseen, käynnistää uusia yritysten sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisiä t&k-hankkeita sekä luoda tarpeisiin perustuva toimintamalli asiakaspalvelusta, joka edistää ja palvelee yritysten vähähiilisten toimenpiteiden toteutusta. Maavälke-hankkeessa aktivoidaan Pohjois-Pohjanmaan maaseudun yrityksiä tunnistamaan vähähiilisyyden (resurssiviisaus: uusiutuva energia, energiatehokkuus, kiertotalous, biotalous, digitalisaatio) mahdollisuudet oman yritystoiminnan kehittämisessä, aktivoidaan yrityksiä ja yrittäjiksi haluavia tunnistamaan ja hyödyntämään vähähiilisyyden luomat uudet innovaatiot ja liiketoimintamahdollisuudet, aktivoidaan yrityksiä verkostoitumaan keskenään sekä t&k-organisaatioiden kanssa, aktivoidaan yrityksiä konkreettisiin yhteistyöhankkeisiin (yritysryhmähankkeet) ja kehittämishankkeisiin (mm. Tekes, Horisontti). Lisäksi selvitetään yritysten tarpeita monikanavaiselle, digitalisaatiota hyödyntävälle asiakas- ja neuvontapalvelulle resurssiviisauden teema-alueessa sekä luodaan tarvepohjainen, kannattava malli vaihtoehtoineen palvelun toteutukseen. Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa. Kohderyhmänä ovat alueen maaseutualueella toimivat yritykset sekä t&k-toimintaa harjoittavat oppilaitokset ja organisaatiot Pohjois-Pohjanmaalla. Hyödynsaajia ovat ensisijaisesti alueen maaseudulla toimivat yritykset sekä lisäksi Pohjois-Pohjanmaan t&k-organisaatiot.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35436

Aloituspäivämäärä

31.01.2017

Loppumispäivämäärä

08.04.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Hållbar affärsverksamhet
bioenergi
cleantech
digitalisering
energieffektivitet
klimatförändring
resurseffektivitet
återvinning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt