Projekt
Investering - 171312

Mahtavat masinat – teemahanke

Vaara-Karjalan Leader ry

31.05.2021 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vaara-Karjalan Leader ry on toteuttanut ohjelmakaudella 2014-2020 kaksitoista eri teemahanketta, joista yhdeksän on kohdistunut joko kone- ja laitehankintoihin tai rakentamiseen sekä kolme yhdistystoiminnan kehittämiseen. Mahtavat masinat – teemahanke on toinen siirtymäkaudelle 2021-2022 suunnitelluista teemahankkeista, jonka tavoitteena on vahvistaa paikallistoimijoiden yhteisöllisyyttä korona-ajan jälkeen sekä nostaa yhdistys- ja järjestötoimijoiden käytössä olevien koneiden, laitteiden ja välineiden tasoa. Mahtavat masinat – teemahankkeeseen haettiin mukaan kone- ja laite investointeja. Hankkeeseen hyväksytään alatoimenpiteitä, joissa hankitaan yhdistys- ja järjestötoimijoiden käyttöön uutta kalustoa. Hankkeeseen ei hyväksytä mukaan toimenpiteitä, jotka voidaan luokitella korvausinvestoinneiksi. Hakijan on hakemuksessaan avattava, miten suuri joukko alueen asukkaita hyötyy ko. hankinnoissa ja kenen käytössä hankittavat laitteet ovat. Teemahankkeen kokonaiskustannusarvio on 80 000€. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021 – 31.12.2023. Mahtavat masinat – teemahanke täydentää Vaara-Karjalan Leader ry:n kehittämisstrategian ”Vasiten Vastavirtaan” – kehittämisstrategian painopistealuetta 1) Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt. Hankkeen alatoimenpiteiden haku oli avoinna 16.8.2021 – 30.9.2021. Alatoimenpiteiden kustannusarvio voi olla 500 – 5 000€. Alatoimenpiteille myönnetään 75%:n julkinen tuki. Alatoimenpiteiden omarahoitukseen ei hyväksytä talkootyötä. Mahtavat masinat- teemahanke toteutetaan kertakorvauksena. Hakuajan puitteissa leader-yhdistys vastaanotti 17 alatoimenpiteen hakemusta. Hakijoista neljä on uusia leader-hanketoimijoita. Alatoimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä 54 249,23€ ja julkinen tuki 40 686,92€. Kone- ja laitehankintojen osuus on yhteensä 52 921,23€ ja aineettomien investointien osuus 1 328,00€. Hankkeen yksityinen rahoitus on yhteensä 13 542,31€. Mahtavat masinat – teemahankkeeseen ei haeta erillistä koordinointiosaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

171312

Startdatum

31.05.2021

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner