Hanke
Utvecklingsprojekt - 22037

Mainiot maisemat

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.03.2016 - 30.08.2017

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Maaseutumaiseman arvo perustuu elävään ja asuttuun maaseutuun, monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Kulttuurimaisema on mahdollisuus, jonka arvoja ei ole määrätietoisesti hyödynnetty maaseudulle suuntautuvien matkailu- ja hyvinvointipalveluiden tuotteistuksessa. Hankkeessa selvitetään myös Uudenmaan luonnonhoidon tarpeita ja erityiskysymyksiä. Tämä esiselvityshanke keskittyy toimiala- ja aluekohtaiseen selvitystyöhän. Selvityksessä etsitään maisema- ja luontoarvoiltaan arvokkaita alueita, joiden asukkaat ja yrittäjät ovat motivoi-tuneita hyödyntämään elinkeino- ja elinympäristönsä arvoja osana alueensa palvelutarjontaa tai osana omaa elinkeinoaan. Maisema-arvojen ymmärtämäinen motivoi myös hoitamaan maisemaa ja luontoa osana elinkeinotoimintaa. Hankkeessa aktivoidaan toimialakohtaiset yhteistyöverkostot. Maisemaa- tai luontoa hyödyntävä tuotteistusprosessi, toimintamallit ja liiketaloudelliset selvitykset toteutetaan tämän hankeen tulosten perusteella haettavilla jatkohankkeilla. Jatkohank-keet kohdennetaan maaseutuyrityksille ja -yhdistyksille ja niitä haetaan aluekohtaisesti Leader -toimintaryhmistä tai Uudenmaan ELY-keskuksesta, hankkeiden laajuuden mukaan. Hankkeen kohderyhmiä ovat Uudenmaan ELY-keskusalueen maaseutualueiden ja pienten maaseutukaupunkien yrittäjät, maataloustuottajat, maanomistajat, yhdistykset, kunnat ja kaupungit, yritykset sekä kuluttajat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22037

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

30.08.2017

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

kulturlandskap
marknadsföring
miljö
naturens mångfald

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt