Projekt
Utvecklingsprojekt - 22037

Mainiot maisemat

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.03.2016 - 26.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maaseutumaiseman arvo perustuu elävään ja asuttuun maaseutuun, monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Kulttuurimaisema on mahdollisuus, jonka arvoja ei ole määrätietoisesti hyödynnetty maaseudulle suuntautuvien matkailu- ja hyvinvointipalveluiden tuotteistuksessa. Hankkeessa selvitetään myös Uudenmaan luonnonhoidon tarpeita ja erityiskysymyksiä. Tämä esiselvityshanke keskittyy toimiala- ja aluekohtaiseen selvitystyöhän. Selvityksessä etsitään maisema- ja luontoarvoiltaan arvokkaita alueita, joiden asukkaat ja yrittäjät ovat motivoi-tuneita hyödyntämään elinkeino- ja elinympäristönsä arvoja osana alueensa palvelutarjontaa tai osana omaa elinkeinoaan. Maisema-arvojen ymmärtämäinen motivoi myös hoitamaan maisemaa ja luontoa osana elinkeinotoimintaa. Hankkeessa aktivoidaan toimialakohtaiset yhteistyöverkostot. Maisemaa- tai luontoa hyödyntävä tuotteistusprosessi, toimintamallit ja liiketaloudelliset selvitykset toteutetaan tämän hankeen tulosten perusteella haettavilla jatkohankkeilla. Jatkohank-keet kohdennetaan maaseutuyrityksille ja -yhdistyksille ja niitä haetaan aluekohtaisesti Leader -toimintaryhmistä tai Uudenmaan ELY-keskuksesta, hankkeiden laajuuden mukaan. Hankkeen kohderyhmiä ovat Uudenmaan ELY-keskusalueen maaseutualueiden ja pienten maaseutukaupunkien yrittäjät, maataloustuottajat, maanomistajat, yhdistykset, kunnat ja kaupungit, yritykset sekä kuluttajat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

22037

Startdatum

31.03.2016

Slutdatum

26.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner