Projekt
Utvecklingsprojekt - 14052

MaitoManageri

ProAgria Oulu ry

31.08.2015 - 07.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on hankkia uusinta tietoa maitotilayritysten arjen johtamisen menetelmistä ja kehittää menetelmiä käyttökelpoiseen muotoon. Päämääränä on parantaa uusien johtamisen menetelmien avulla yrittäjien arjen johtamisosaamista sekä maitotilayritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä. Kohderyhmä: Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivat maitotilayritykset, yrityksiä neuvovat asiantuntijat ja asiantuntijasidosryhmät, jotka voivat hyödyntää uutta tietoa toiminnassaan. Hankkeeseen valitaan testiyrityksiksi 7-10 toimintaansa aktiivisesti kehittävää, työllistävää tai työllistämistä suunnittelevaa ja/tai alihankintapalveluita käyttävää yli sadan lehmän maitotilayritystä. Hankkeen sisältö: Hankkeessa tunnistetaan maitotilojen tuotantoprosessien keskeisemmät kehittämiskohteet, hankitaan tietoa niiden ratkaisemiseksi ja hyödynnetään hankittua tietoa johtamisosaamisen lisäämiseksi. Uutta tietoa arjen johtamisen välineistä ja toimintatavoista testataan ja kokeillaan maitotilayrityksen prosesseissa. Tavoitteena on löytää arjen johtamiseen hyviä työtapoja, joita voidaan hankkeen jälkeen ottaa käyttöön Pohjois-Pohjanmaalla ja valtakunnallisesti. Hanke perustuu tiedonhankintaan ja oppimiseen ryhmissä, joissa - Tunnistetaan yritysten tuotantoprosesseista menestymisen kannalta kriittisimmät kehityskohteet - Opitaan hyviä arjen johtamisen käytäntöjä työskentelemällä ja havainnoimalla johtamistapaa tanskalaisissa maatalousyrityksissä - Kootaan taustatietoa maitotilayrityksen johtamisen menetelmistä - Vastataan kriittisiin kehityskohteisiin soveltamalla opittuja toimintatapoja ja hankittua tietoa testiyrityksissä - Parhaimpia menetelmiä kehitetään yrittäjien ja asiantuntijoiden pienryhmissä - Työstetään ja otetaan käyttöön uusia toimintamalleja - Parhaista käytännöistä saatu tieto sekä testatut menetelmät on mahdollista ottaa käyttöön myös muualla Hankkeessa hyödynnetään uusia tiedonhankinnan ja -jakamisen menetelmiä, kuten verkkotapaamiset ja webinaarit, videoblogit.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

14052

Startdatum

31.08.2015

Slutdatum

07.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner