Hanke
Utvecklingsprojekt - 34879

MAKE

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2016 - 27.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kouvolassa järjestetään asuntomessut 2019 Korian varuskunta-alueella. Messut tarjoavat Kouvolan alueen yrittäjille hyvän mahdollisuuden olla esillä omilla tuotteillaan ja palveluillaan. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on rakentanut maaseutuyrityksistä yritysryhmän, joille löytyi yhteisiä tavoitteita asuntomessuille. Yrityksillä oli lisäksi tarve kehittää oma tuote tai palvelu markkinoille. Kohderyhmä on Kouvolan seudun maaseutuyritykset. Hankkeen toteutukseen liittyvät seuraavat osat: 1. Palvelumuotoilun ja yhteisen asiakasymmärryksen lisääminen maaseutuyrityksillä. 2. Yhteisen palvelukonseptin ja yrityksen oman tuotteen kehittäminen Kouvolan asuntomessuille ja messutalojen rakentajille 3. Vuoden 2017 asuntomessukokemusten hyödyntäminen palveluinnovaatioden kehittämisessä 4. Ratkaisut tuotteiden ja palveluiden markkinointiin muotoilua ja viestintää hyödyntäen 5. Hankehallinto, tiedottaminen ja kehittävä arviointi

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

34879

Aloituspäivämäärä

31.12.2016

Loppumispäivämäärä

27.06.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt