Projekt
Utvecklingsprojekt - 110509

Maker Space Utvecklingsprojekt

Musikcafé After Eight rf

02.03.2020 - 09.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

MAKERSPACE - Ett kreativt labb som främjar innovation, kreativa processer, samverkan, ny kunskap, kulturell mångfald och hållbart tänkande. Musikcafé After Eight r.f. vill verka som en innovationsbro för kreativt skapande i alla dess former genom att utveckla och utforma regionala modeller för ett Maker Space-koncept i föreningens utrymmen. Grundtanken är att skapa en kreativ, social och inkluderande plattform som uppmuntrar till skapande, idéutveckling, kunskapsdelning och erfarenheter. Målsättningen är att erbjuda lättillgänglig, modern teknik, förmånlig för användaren. Vi vill utveckla en "makerrörelse" kopplad till hållbar utveckling med hänsyn och respekt för miljön. Ett koncept där vi lägger grunden till samarbeten mellan privatpersoner, företag, föreningar och skolor i regionen. I gränsöverskridande samarbeten skapas en grogrund för innovativa lösningar och produkter med kapacitet att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle - ur en miljömässig, kulturell, mänsklig och ekonomisk aspekt. Vi riktar oss till allmänheten i Jakobstadsregionen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

110509

Startdatum

02.03.2020

Slutdatum

09.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner