Hanke
Utvecklingsprojekt - 110509

Maker Space Utvecklingsprojekt

Musikcafé After Eight rf

01.03.2020 - 29.09.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

MAKERSPACE - Ett kreativt labb som främjar innovation, kreativa processer, samverkan, ny kunskap, kulturell mångfald och hållbart tänkande. Musikcafé After Eight r.f. vill verka som en innovationsbro för kreativt skapande i alla dess former genom att utveckla och utforma regionala modeller för ett Maker Space-koncept i föreningens utrymmen. Grundtanken är att skapa en kreativ, social och inkluderande plattform som uppmuntrar till skapande, idéutveckling, kunskapsdelning och erfarenheter. Målsättningen är att erbjuda lättillgänglig, modern teknik, förmånlig för användaren. Vi vill utveckla en "makerrörelse" kopplad till hållbar utveckling med hänsyn och respekt för miljön. Ett koncept där vi lägger grunden till samarbeten mellan privatpersoner, företag, föreningar och skolor i regionen. I gränsöverskridande samarbeten skapas en grogrund för innovativa lösningar och produkter med kapacitet att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle - ur en miljömässig, kulturell, mänsklig och ekonomisk aspekt. Vi riktar oss till allmänheten i Jakobstadsregionen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

110509

Aloituspäivämäärä

01.03.2020

Loppumispäivämäärä

29.09.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

innovation/försök
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt