Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 9848

Mankilan virkistysalueet

Mankilan kyläseura ry

01.07.2015 - 05.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa rakennetaan Mankilanjärven Selkäsaareen sekä Vähäjärven kosteikolle virkistyskäyttöä parantavia rakenteita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9848

Aloituspäivämäärä

01.07.2015

Loppumispäivämäärä

05.05.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt