Projekt
Utvecklingsprojekt - 15667

Marjamaat -hanke

ProAgria Itä-Suomi ry

01.01.2016 - 02.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Marjamaat-hanke on ylimaakunnallinen tiedonvälityshanke. Hanketta hallinnoi ProAgria Pohjois-Karjala ry. Sen yhteistyökumppaneita hankkeen toteuttamisessa ovat ProAgria Etelä-Savo ry, ProAgria Keski-Suomi ry sekä Luonnonvarakeskus (Luke) partnerisopimuksin. Toiminta-alueena ovat Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakunnat. Kohderyhmänä ovat toiminta-alueen marjan- ja hedelmänviljelijät ja sekä alan toimijat. Tavoitteena on saada viljelijät uudistamaan kasvustoja, lisäämään pinta-alaa ja kehittämään tuotantoa ostajien tarpeet huomioiden. Uudistamistarvetta on koko toiminta-alueella erityisesti herukkatarhoissa. Lisäksi kaivattaisiin uutta mansikka-alaa, etenkin Keski-Suomessa. Tiedonvälityksen tavoitteena on antaa viljelijöille valmiuksia sopeuttaa tuotantoansa muuttavaan ilmastoon ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on marjojen tuotantovarmuutta ja laatua parantamalla vaikuttaa myönteisesti menekkiin ja taloudelliseen kannattavuuteen. Samalla välitetään tutkimustarpeita viljelijöiltä tutkijoille. Hankkeessa parannetaan marjan- ja hedelmätuotannon kilpailukykyä lisäämällä tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden/muiden alan yrittäjien yhteistyötä. Ylimaakunnallisuus auttaa osallistujia luomaan verkostoja ja mahdollistaa kansainvälisten asiantuntijoiden käyttämisen. Hankkeessa viljelijöille välitetään viimeisintä kotimaista ja ulkomaista tutkimustietoa ja taloudellisia laskelmia tiedonsiirron eri menetelmiä käyttäen sekä opastetaan tiedon soveltamisessa. Lisäksi alueellisesti kehitettyjä parhaita viljelykäytäntöjä levitetään alueelta toiselle ja valtakunnallisesti. Tietoa välitetään seminaareissa, infotilaisuuksissa, työpajoissa, pellonpiennarpäivissä sekä julkaisuissa. Sähköisiä tiedonvälitysmenetelmiä hyödynnetään monin tavoin. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Luken hakeman Herukkamaat-hankkeen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden alueellisten hankkeiden kanssa soveltuvin osin. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2016 - 30.6.2019.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

15667

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

02.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner