Projekt
Utvecklingsprojekt - 213058

Marjantuotannon kilpailukyky muuttuvissa olosuhteissa

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

01.01.2023 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Marjojen tuotantoedellytykset ovat heikentyneet oleellisesti viimeisten vuosien aikana. Merkittävimmät muutokset ovat kohdistuneet tuotantopanosten hintaan ja työvoiman saatavuuteen. Myös tuotantopanosten saatavuudessa on ollut haasteita esimerkiksi lannoitteiden osalta. Erityisesti mansikan ja vadelman tuotannossa ulkomaisen kausityövoiman käyttö on elinehto. Sen saatavuudessa on kuitenkin esiintynyt suuria ongelmia jo usean vuoden ajan. Puute työvoimasta on aiheuttanut viljelijöille tulonmenetyksiä mm. korjaamatta jääneen sadon vuoksi. Marjantuotannon kilpailukyky muuttuvissa olosuhteissa (MARKO) –hanke on tiedonsiirtohanke, jonka päätavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista keinoista, joilla viljelijät voivat parantaa tilan kannattavuutta, vastuullisuutta sekä asemaa markkinoilla, joista yhtenä konkreettisena keinona on esitellä tuottajaorganisaatiota. Hankkeen toteutustapoina ovat julkaisut, infopäivät/webinaarit, tutustumiskäynnit, demonstraatiot ja esittelyt. Sopivin toteutustapa valitaan tavoitteen ja kohderyhmän mukaan. Hankkeen pääasiallisen toiminta-alueen muodostaa Pohjois-Savon maakunta. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat alueen marjatilat ja marjaelinkeino. Myös alueen ulkopuoliset viljelijät voivat osallistua ja saada hyötyä hankkeen tapahtumista. Hankkeen tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti osallistujapalautteen avulla. Hankkeelle on laadittu viestintäsuunnitelma, jota päivitetään toteutusjaksoittain. Viestinnän pääkanavana käytetään Verkostoitumalla marjasektori nousuun -hankkeessa luotua Marjatieto- nettisivustoa, uutiskirjettä ja Facebook-sivua. Tapahtumista tuotetaan tallenteita ja niitä julkaistaan mm.YouTube -kanavalla. Viestinnässä ja verkostoitumisessa yhteistyö jatkuu viestintäjärjestelmä AgriHubin kanssa. MARKO-hankkeen toteutusaika on 1.1.2023-31.12.2024 ja sen toteuttaja on Suonenjoella toimiva Kehitysyhtiö SavoGrow Oy/ Marjaosaamiskeskus.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

213058

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner