Projekt
Utvecklingsprojekt - 277287

Marjava- Kestävyyttä marjojen tuotantoketjuihin

ProAgria Itä-Suomi ry

- 29.04.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Muuttuva ilmasto, Pellolta pöytään -strategian ympäristövaatimukset ja kustannusten nousut haastavat marjanviljelyn tuotantoketjun. Lajikevalinta, viljelytekniikan kehitys ja ostajien tarpeet huomioiva tuotanto ovat kannattavan viljelyn perusta. Kotimaiselta tuotannolta edellytetään läpinäkyvyyttä ja kestäviä tuotantotapoja. Marjava-hanke perustuu marjanviljelijöiltä tulleeseen tarpeeseen. Pohjois-Karjala on valtakunnallisesti merkittävä marjamaakunta. Keski-Suomessa marjoja viljellään noin sadalla tilalla. Viljelijät tarvitsevat tietoa mansikan ja herukan uusien lajikkeiden menestymisestä sekä vaihtoehtoisista kasvinsuojelumenetelmistä. Hankkeen tavoitteena on kehittää herukan ja mansikan koko tuotantoketjun tuottavuutta ja kestävyyttä lajikevalinnasta hyvälaatuiseen lopputuotteeseen. Hankkeessa kehitetään lajiketestausta ja arvioidaan lajikkeiden ilmastollista sopeutumista yhdistämällä tuloksia tutkimusympäristöstä ja tilatasolta. Vaihtoehtoisia rikkatorjuntamenetelmiä testataan tilakokeissa. Herukkakasvustojen monipuolista käyttöä jatkojalostuksessa selvitetään myös. Uudet tuotantotavat (tunnelituotanto), kasvaneet tuotantopinta-alat ja satopotentiaali edellyttävät kestävyyden, kannattavuuden ja koko tuotantoketjun tarkastelua. Näitä teemakokonaisuuksia käydään läpi webinaareissa. Marjava-hanke lisää tuottajien tietoisuutta viljelyn ympäristövaikutuksista, edistää tuotannon kestävyyttä ja tarjoaa työkaluja viljelijälähtöiseen yritystoiminnan kehittämiseen. Hankkeen toiminta perustuu viljelijöiden, neuvonnan ja tutkimuksen vuorovaikutteiseen yhteistyöhön, mikä auttaa ajantasaisen tiedon leviämistä kohderyhmän keskuudessa. Marjava on tiedonhankintahanke, joka toteutetaan osana Euroopan Manner-Suomen maaseudun kehittämisen ohjelmaa 2023–2027. Hanketta hallinnoi ProAgria Itä-Suomi, ja sen osatoteuttajat ovat ProAgria Keski-Suomi ja Luonnonvarakeskus (Luke). Hankkeen toiminta-alue on Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala ja toteuttamisaikataulu 1.4.2024 - 30.4.2027.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

277287

Slutdatum

29.04.2027

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av gårdar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationssökningsprojekt

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO2

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner