Projekt
Utvecklingsprojekt - 22145

Markkinointivirittämö

Suomen Yrittäjäopisto Oy

01.05.2016 - 09.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Markkinoinnin- ja myynnin ala on viime vuosina muuttunut eniten koko historiansa aikana muutosvauhdin kiihtyessä edelleen. Markkinat globalisoituvat, markkinoinnin ja myynnin suunnittelu sekä toteutus vaativat yhä enemmän tietoa, luovuutta ja oivallusta. Nopeasti kehittyvä teknologia muuttaa nykypäivän markkinointia ja myyntiä perustavanlaatuisesti tavalla, johon yritysten odotetaan vastaavan. Yritysten liiketoiminnassa markkinoinnin ja myynnin merkitys näyttää kasvavan. Maaseutualueiden pk-yritykset ovat huolissaan kyvystä pysyä mukana kehityksessä, mutta toisaalta tiedostavat myös mahdollisuuden muutoksessa. Markkinointivirittämö -hankkeen tavoitteena on auttaa yrittäjää ymmärtämään modernin, yrityskasvua tukevan markkinointi- ja myyntimallin salat, hyödyntämään osaamista yrityksen käytännön tekemisessä ja innostamaan myös henkilöstöä aktiiviseen markkinointi- ja myyntityöhön niin että, saadaan myynnin ja markkinoinnin koko potentiaali käyttöön. Pidemmällä aikavälillä hankkeen toimenpiteet nostavat maaseutualueiden pk-yritysten myynti- ja markkinointiosaamisen tasoa, mikä edesauttaa kasvua, vahvistaa yritysten asemaa ja kilpailukykyä niin kansallisilla kuin globaaleillakin markkinoilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

22145

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

09.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning, företagsgrupprojekt (75 %)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner