Projekt
Utvecklingsprojekt - 48477

Matka kasvuun – Maaseudun matkailuyritysten kasvu ja kehittyminen digitaalisessa ekosysteemissä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

01.12.2017 - 22.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Matkailu on maaseudulle tärkeä elinkeino ja maaseudun matkailuyritysten tukeminen kasvun ja kansainvälistymisen polulle hyödyttää laajasti koko maakuntaa. SeAMKin matkailuyrittäjille vuonna 2016 toteutetun selvityksen mukaan toimialan keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi koettiin asiakaslähtöinen tuotekehitys ja markkinointi, yhteistyö ja verkostoituminen, matkailun kansainvälistyminen ja matkailuinfrastruktuurin kehittäminen. Yrityksissä tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja ja työkaluja oman liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Toisaalta digitalisaatio ja uudet verkostoitumisen mallit mahdollistavat esimerkiksi kansainvälistymisen uudella tavalla. Hankkeen päätavoitteena on tukea E-P:n pienten matkailualan yritysten liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä sekä kotimaan markkinoilla, että kansainvälisessä kilpailussa. Hankkeessa kehitetään maaseudun matkailuyritysten digitaalisia ekosysteemejä sekä tuotetaan toimintamalleja ja työkaluja maaseudun matkailualan yritysten kehittymiseen, kasvuun ja menestymiseen. Suurin osa työkaluista on SeAMKssa valmistavan teollisuuden toimialalle kehitettyjä, joita tässä hankkeessa sovelletaan ja testataan matkailualan yritysten käyttöön. Tarkempana tavoitteena on: 1) tuottaa tietoa digitaalisten ekosysteemien ja innovatiivisten markkinointikeinojen mahdollisuuksista 2) testata ja tuottaa työkaluja matkailualan yritysten markkinaorientaation ja markkinointikyvykkyyden kehittämiseen 3) kehittää toimintamalleja matkailualan yritysten strategiseen uudistumiseen: ennakointiin ja yrittäjämäiseen orientaatioon liittyvät toimintamallit ja työkalut 4) kehittää toimintamalleja digitalisaation hyödyntämiseen matkailualan yrityksissä Hankkeen työpaketit on rakennettu erikseen jokaiselle tavoitteelle. Lisäksi työpaketissa 5 kerätään hankkeen kaikki tulokset digitaalisen videon muotoon. Digitalisaatio on sekä oma työpakettinsa että läpileikkaava teema, joka otetaan huomioon kaikkien työpakettien toteutuksessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

48477

Startdatum

01.12.2017

Slutdatum

22.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner