Hanke
Utvecklingsprojekt - 29775

Matkailu kansainvälisille portaille 2016-2018

Visit Lakeus Oy

31.07.2016 - 26.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on matkailuelinkeinon kehittämiseksi tehtävä yhteistyön kehittäinen aktivointityyppisesti ja yleishyödyllisesti. Hankkeen avulla lisätään alueen matkailuyrittäjien ja matkailupalveluntarjoajien kansainvälistymisvalmiuksia, tietämystä ja osaamista kansainvälistymistoimenpiteistä ja yritysten kannattavuutta. Matkailuyrittäjien tieto-taidon lisäämisen avulla tavoitteena on saada yrittäjät tekemään kansainvälistymistä lisääviä toimenpiteitä ja niiden avulla pitkällä tähtäimellä ja välillisesti lisätä kansainvälisten matkailijoiden määrää, ulkomaalaisten matkailijoiden viipymää ja ulkomailta tulevan matkailutulon määrää maakunnassa. Hankkeen tehtävänä on tiedottaa alueen matkailuyrittäjille ja palvelun tarjoajille matkailuyrityksen kansainvälistymisen käytännöistä, toimintamalleista, reunaehdoista, toimenpidesuosituksista ja kansainvälistymiskriteereistä sekä aktivoida yrityksiä ja toimijoita toteuttamaan matkailun kansainvälistymisen Askelmerkit - toimintasuunnitelman mukaisesti kansainvälistymistä edistäviä toimia yrityksissä ja alueellisessa matkailuyhteistyössä ja yhteismarkkinoinnissa. Hankkeen toimenpiteillä lisätään alueen matkailuyrittäjien ja matkailupalveluntarjoajien kansainvälistymisvalmiuksia, tietämystä ja osaamista sekä aktivoidaan yrityksiä tavoittelemaan lisää ulkomaalaisia matkailijoita alueelle. Hanke edistää myös yritysryhmähankkeiden syntymistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29775

Aloituspäivämäärä

31.07.2016

Loppumispäivämäärä

26.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt