Hanke
Utvecklingsprojekt - 22263

Matkailupalvelujen yritysryhmähanke

Kehittämisyhtiö Witas Oy

14.03.2016 - 24.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa rakennetaan Pohjoisessa Keski-Suomessa toimivien matkailu- ja ohjelmapalvelualan mikroyritysten välille uudenlaista yhteistyötä kehittämällä uusia ja nykyisiä matkailupalvelutuotteita sekä näiden palvelujen markkinointia ja myyntiä.Tavoitteena on yritysten liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen, yritysten tarjoamien palveluiden kehittäminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien hakeminen. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan uusia kansainvälisiä kohderyhmiä. Näillä toimilla vahvistetaan alueen matkailuelinkeinoa ja vetovoimaa sekä tuetaan välillisesti alueen muiden yritysten asiakasvirtojen kehittymistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22263

Aloituspäivämäärä

14.03.2016

Loppumispäivämäärä

24.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt