Hanke
Utvecklingsprojekt - 70975

Meän kaikitten konsertti

Tornionlaakson Musiikkiklubi r.y., ruotsiksi Tornedalens Musikklubb r.f.

30.04.2018 - 05.01.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintaa, jonka avulla tuotetaan ja viedään kulttuuritapahtumia paikkoihin, missä niitä ei ole tarjolla. Kehittämistoimenpiteillä on tuotettujen kulttuuritarjontojen lisäksi tavoitteena aktivoida paikallisia kolmannen sektorin toimijoita ja aktiivisia kansalaisia kehittämään keskinäistä yhteistoimintaa ja tuottamaan tapahtumia omalle asuinalueelleen yhteistyötä hyödyntäen. Hankkeessa tehtävillä toimenpiteillä aktivoidaan paikallisia toimijoita osaksi järjestelykoneistoa, joka mahdollistaa kulttuurielämysten tuottamisen myös vähäväkisillä alueilla. Onnistuneet järjestelyt kasvattavat talkoohenkeä ja lisäävät kiinnostusta omaehtoista tekemistä kohtaan. Hankkeen avulla tuotetut musiikkitilaisuudet järjestetään ensisijaisesti ulkoilmatapahtumina erilaisissa ympäristöissä. Tornionlaakson Musiikkiklubilla on 30 vuoden kokemus kiertävien lavatanssien järjestämisestä, ja sitä osaamista ja kokemusta tullaan hyödyntämään tämän uuden konseptin toteutuksessa. Hankkeessa tuodaan 4-6 paikkakunnalle/kylälle elävän musiikin tapahtuma, jonka sisältö koostetaan sekä konserttimaisesta osiosta että "Tammerkosken sillalla" -tyyppisestä yhteislaulutapahtumasta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

70975

Aloituspäivämäärä

30.04.2018

Loppumispäivämäärä

05.01.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
nya tjänster

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt