Projekt
Utvecklingsprojekt - 22522

Megafoni – Maaseutuohjelman tiedotus Satakunnassa

Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry

01.05.2016 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Satakunnan Leader-ryhmien Satakunnan ELY-keskuksen, SataKylät ry:n, Satakuntaliiton ja ProAgria Länsi-Suomen yhteisen viestintähankkeen päätavoitteena on tiedottaa Manner-Suomen maaseutuohjelman, Satakunnan maaseutuohjelman ja Leader-strategioiden mahdollisuuksista ja tuloksista. Yhteinen viestintä maaseutuohjelmasta, hyvistä käytännöistä ja tuloksista sekä yhteistyön syventäminen ovat hankkeen keskiössä. Samalla tehdään tunnetuksi Leader-toimintatapaa ja Leader-brändiä sekä Satakunnassa tehtävää maaseudun kehittämistyötä. Yhteistyötä tehdään paitsi maakunnan sisällä myös kumppanien kanssa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, pääpainon ollessa oman maakunnan asioista tiedottamisessa. Viestinnässä käytetään uudistunutta Satasilta-uutiskirjettä, laajennetaan sosiaalisen median käyttöä, printtilehtiä, tiedotteita medialle (myös lifestyle lehdet, teemalehdet) sekä osallistutaan messuille ja tapahtumiin. Markkinointi- ja esitemateriaalia hankitaan tarpeen mukaan. Viestintähankkeella pyritään varmistamaan, että Manner-Suomen maaseutuohjelman hyödynsaajat ovat tietoisia mahdollisuuksistaan ja Satakuntaan saatavat varat tulevat käytetyiksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

22522

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner