Projekt
Utvecklingsprojekt - 74796

Meidän Kihniö

Kihniön kunta

01.06.2018 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella kasvatetaan Kihniön kunnan elinvoimaisuutta. Hankkeessa luodaan uusia toimintatapoja ja menetelmiä kunnan imagon parantamiseksi. Hanke on osaltaan pilotti myös muille vastaaville kunnille ja elinkeinotoiminnalle. Selvitetään Kihniön imago yrittäjien, kesäasukkaiden ja uusien asukkaiden (työntekijöiden) potentiaalisena asumis- ja sijoittumisseutuna. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kihniön vetovoimaa yritys-, matkailu-ja asuinpaikkana. Paikallistalouden parantaminen yritystoimintaa ja tulomuuttoa lisäämällä sekä helpottamalla yritysten ja julkisen sektorin rekrytoinnin haasteita ovat hankkeen keskiössä. Etätyömahdollisuus tuodaan hankkeessa vahvasti esille. Rekrytointitoimenpiteissä tehdään yhteistyötä huhtikuun alussa aloittaneen Active-hankkeen kanssa (Parkanon ja Kihniön yrittäjät) Selvitetään Kihniön kesä- ja vapaa-ajanasukkaiden mielipiteet ja toiveet kehittämistoimenpiteistä. Kihniön keskustan ¿kylän raitin¿ kuvan parantaminen osana asumisviihtyisyyttä. Mielipiteitä kartoitetaan kyselyillä ja keskustakävelyillä, joissa kartoitetaan asumisviihtyisyyteen vaikuttavia parannusehdotuksia yhteistyössä toimijoiden, asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden kanssa ja kehittämistoimenpiteitä keskustan ilmeen parantamiseksi. Hankkeen tavoitteena on laatia vähintään yksi asumisviihtyisyyttä kohentava investointihanke. Hankkeessa aktivoidaan erilaisten kehittämisohjelmien ja -projektien suunnittelua ja toimenpiteitä yhteistyössä toimijaverkoston kanssa. Hankkeen myötävaikutuksella pureudutaan viestinnän tehostamiseen ja positiivisten mielikuvien rakentamiseen. Tavoitteena on työstää yritysten, kesäasukkaiden, kolmannen sektorin ja kuntalaisten välille yhteinen viestintämalli sekä uusia tapoja alueen ulkoiseen markkinointiin. Luodaan Kihniölle oma brändi. Hankkeelle palkataan kokoaikatoiminen hankekoordinaattori sekä varataan ostopalveluihin resursseja erilaisten osaamis- ja asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toimenpiteet tarkemmin hankehakemuksessa ks.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

74796

Startdatum

01.06.2018

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner