Projekt
Investeringsprojekt - 253956

Melontareitti Lapinlahti-Tölvä 2023-2024

Tölvän seudun kyläyhdistys ry

- 30.03.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tölvän seudun kyläyhdistyksen investointi käsittää Raposaaren laavun, tulipaikan, kompostoitavan käymälän sekä melontalaiturin rakentaminen, Nurmirannan melontalaiturin rakentaminen ja QR-aineiston kasaaminen Tölvän kylän kannalta merkittävistä palveluista, kulttuuri- ja tutustumiskohteista. Kunnan kanssa yhteistyössä tehdään alueesta melontareittikartta. Toteuttajat: Lapinlahden kunta ja Tölvän seudun kyläyhdistys ry. Rahoitusta haetaan yhteishankkeena. Toimenpiteet: Toteutetaan melontareitti Lapinlahdelta Tölvän kylälle Onkiveden suojaisia rantoja pitkin. Hanke on paikallinen, mutta sillä on yhtymäkohtia vireillä olevaan alueelliseen Pohjois-Savon veneilyreittiin Iisalmi-Kuopio. Melontareitti tukee myös Pohjois-Savon veneilyreittihanketta. Tavoitteet: Edistetään Lapinlahden ja Tölvän kylän matkailua ja niiden tunnettavuutta niin matkailijoiden kuin myös lähialueiden asukkaiden keskuudessa. Melontamahdollisuuksien tarjoaminen edistää myös Lapinlahden matkailullista kiinnostavuutta. Odotetut tulokset ja vaikutukset: Hankkeessa toteutetaan mm. melontaa tukevat rakenteet, opasteet (ml digitaaliset kartat ja opasteet sekä QR-koodin sisällä olevat kultuuri- ja kohdekuvaukset). Yrittäjät kehittävät melontareitin varrelle erilaisia palveluja mm. majoitus- ja kanoottien vuokrauspalveluja. Tiedottaminen edistää matkailua ja vapaa-ajanharrastusta Lapinlahdella ja Tölvällä. Hanke edistää Tölvän kylän elinvoimaisuutta, kun se voi osoittaa uusia palveluja, elämyksiä ja aktiviteetteja matkailijoille, ulkoilijoille ja yrityksille. Kohderyhmä: Kotimaan ja ulkomaan matkailijat, ulkoilijat, kelkkailijat, kalastajat, melontaa harrastavat, etätyötä tekevät ja yrittäjät niin Pohjois-Savossa kuin muuallakin. Hyödynsaajat: Matkailijat, ulkoilijat, kalastajat, paikalliset ihmiset, paikalliset matkailuyrittäjät ja Lapinlahden kunta. Toteutusaika- ja -alue: heti LEADER-päätöksen jälkeen syksyllä 2023 ja kesällä 2024. Hanke päättyy viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

253956

Slutdatum

30.03.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner