Hanke
Utvecklingsprojekt - 105526

Mera liv till investeringar – föreningsutveckling efter genomförda projekt

I samma båt - samassa veneessä ry;I samma båt - samassa veneessä rf

31.08.2019 - 10.02.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

För föreningar är investeringsprojekt via Leader, och andra offentliga stödprocesser, stora satsningar. Verksamhetsmässigt kräver de noggrann planering, budgetering och att styrelsemedlemmarna och övriga lokala frivilliga lägger egen tid och talkoinsatser på projektet, där man bygger eller renoveringsbygger samt köper in nya inventarier. Projektet handlar om utvecklingsplaner för föreningar som genomfört investeringsprojekt. Kring 10 föreningar som genomfört investeringar efter år 2010 kommer att kontaktas i projektet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

105526

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

10.02.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt