Hanke
Utvecklingsprojekt - 93403

Messiin- maaseudun väestön maallikkoelvytystaidot ja sydäniskurit esiin Satakunnassa

Satakunnan Sydänpiiri ry

30.04.2019 - 29.01.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kun verenkierto pysähtyy, aivot jäävät ilman happea ja ihminen menehtyy nopeasti. Jos sydän pystytään käynnistämään 3-5 minuutin kuluessa elottomuudesta, jopa 50-70 % potilaista selviytyy. Elvytyssuositukset korostavat maallikon roolia sydänpysähdyspotilaan hoitoketjussa. Toiminta sydänpysähdystilanteessa, soitto hätänumeroon, peruselvytys ja sydäniskurin käyttö tulisi olla kansalaistaito. Tutkimusten mukaan potilaiden todennäköisyys selvitä sydänpysähdyksestä kaksinkertaistuu, jos hän saa paineluelvytystä ja defibrillointi vielä kasvattaa selviytymisen todennäköisyyttä. Väestö on eriarvoisessa asemassa ensiavun saamisen suhteen asuinpaikasta riippuen. Taajamien ulkopuolella sekä maaseudun pienissä kunnissa sairaankuljetusyksiköitä on vähän, niiden toiminta-alue on laaja ja alueelliset ambulanssit ovat yleisiä. Maallikkokäyttöön tarkoitetut, neuvovat sydäniskurit, olisivat yksi ratkaisu hätätilapotilaan avun saannin viiveen lyhentämiseksi. Pelkkä neuvova defibrillaattori ei kuitenkaan auta sydänpysähdyksen saanutta henkilöä, vaan on myös tärkeää lisätä kansalaisten tietoutta laitteen sijainnista, käytöstä ja oikeasta toimintatavasta sy-dänpysähdyspotilaan auttamiseksi. Messiin- maaseudun väestön maallikkoelvytystaidot ja sydäniskurit esiin -hankkeen tavoitteena on vähentää alueellista eriarvoisuutta Satakunnassa lisäämällä maaseudun väestön maallikkoelvytystietoutta ja ¿osaamista sekä vahvistamalla sydäniskureiden käyttöönottoa, määrää ja rekisteröintiä. Tarkoituksena on lisätä maaseudun väestön tietämystä sydäniskureiden olemassaolosta ja sijainnista sekä maallikkoelvytyksen ja sydäniskurin käytön tärkeydestä. Lisäksi tarkoituksena on edistää koordinoitua maallikkosydäniskureiden levittämistä ja kirjaamista julkiseen defi.fi ¿rekisteriin, sekä aktivoida maaseudun yhdistysten vapaaehtoistoimijoita yhteistyöhön kansalaisten maallikkoelvytystaitojen vahvistamisessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

93403

Aloituspäivämäärä

30.04.2019

Loppumispäivämäärä

29.01.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Riskhantering
samhörighet
säkerhet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt