Hanke
Utvecklingsprojekt - 178188

Metsäopisto 1 – Wirtavesitiimi vahvistaa osaamistaan

Pro Höytiäinen ry

02.09.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Metsäopisto 1 – Wirtavesitiimi vahvistaa osaamistaan -hankkeen taustalla on vuodenvaihteessa 20/21 Pro Höytiäisen yhteyteen perustetun Wirtavesitiimin aktiivisen toiminnan kautta kasvanut tarve kehittää osaamista luonnonhoitotöissä, kuten virtavesien kunnostuksissa sekä töiden dokumentoinnissa ja taltioinnissa. Metsäopisto 1 tarjoaa monimuotokoulutusta, jossa pääpaino on toisilta oppiminen kunnostettavissa kohteissa, mutta myös luentoja, kehittämispalavereja ja teeman mukaisia demonstraatioita - ts. paikallisiin tarpeisiin ja työkohteisiin räätälöidysti sekä käytäntöä että teoriaa, tavoitteena luoda sekä tekemisen meininkiä että laaja-alaisempaa ymmärrystä. Metsäopisto 1 -konsepti o vahvistaa WVT:n osaamista monipuolisten elinympäristökunnostusten parissa o organisoi kohteille omatoimisia tiimejä o luo jatkuvuutta WVT:lle ja sen työlle jokiluonnon parissa sitouttamalla uusia tiimiläisiä ja tarjoamalla toisilta ja tekemällä oppimisen ohella asiantuntijoiden tukea ja toiminnalle verkoston o luo ja kehittää yhteistyötä tutkijoiden / tutkijaryhmien ja uomankunnostajien välillä o vahvistaa kumppanuuksia yhteisten intressien parissa o monipuolistaa kunnostuksissa, seurannassa, dokumentoinnissa ja taltioinnissa sekä yhteydenpidossa tarvittavaa välineistöä ja perehdyttää välineistön asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön Metsäopistossa mm. • perehdytään erilaisiin ympäristöihin ja niiden ominaisuuksiin, kuten vesitalouden kannalta merkittävät suot ja suometsät sekä vedenalainen ympäristö • perehdytään kunnostusten tarpeellisuuteen ja suositeltaviin menetelmiin • perehdytään seurantaan, dokumentointiin ja taltiointiin • hankitaan em. tarpeisiin sopivat laitteet ja järjestelmät, perehdytään niiden käyttöön. Hanke kartoittaa tarpeet ja tarjonnan, organisoi ja markkinoi koulutuspaketit, toteuttaa ne, hankkii luonnonhoitotöissä tarvittavaa välineistöä ja perehdyttää niiden turvalliseen käyttöön. Kohderyhmänä on Wirtavesitiimi ja kaikki sen toiminnasta k

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

178188

Aloituspäivämäärä

02.09.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

miljö
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt