Projekt
Utvecklingsprojekt - 178188

Metsäopisto 1 – Wirtavesitiimi vahvistaa osaamistaan

Pro Höytiäinen ry

02.09.2021 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Metsäopisto 1 – Wirtavesitiimi vahvistaa osaamistaan -hankkeen taustalla on vuodenvaihteessa 20/21 Pro Höytiäisen yhteyteen perustetun Wirtavesitiimin aktiivisen toiminnan kautta kasvanut tarve kehittää osaamista luonnonhoitotöissä, kuten virtavesien kunnostuksissa sekä töiden dokumentoinnissa ja taltioinnissa. Metsäopisto 1 tarjoaa monimuotokoulutusta, jossa pääpaino on toisilta oppiminen kunnostettavissa kohteissa, mutta myös luentoja, kehittämispalavereja ja teeman mukaisia demonstraatioita - ts. paikallisiin tarpeisiin ja työkohteisiin räätälöidysti sekä käytäntöä että teoriaa, tavoitteena luoda sekä tekemisen meininkiä että laaja-alaisempaa ymmärrystä. Metsäopisto 1 -konsepti o vahvistaa WVT:n osaamista monipuolisten elinympäristökunnostusten parissa o organisoi kohteille omatoimisia tiimejä o luo jatkuvuutta WVT:lle ja sen työlle jokiluonnon parissa sitouttamalla uusia tiimiläisiä ja tarjoamalla toisilta ja tekemällä oppimisen ohella asiantuntijoiden tukea ja toiminnalle verkoston o luo ja kehittää yhteistyötä tutkijoiden / tutkijaryhmien ja uomankunnostajien välillä o vahvistaa kumppanuuksia yhteisten intressien parissa o monipuolistaa kunnostuksissa, seurannassa, dokumentoinnissa ja taltioinnissa sekä yhteydenpidossa tarvittavaa välineistöä ja perehdyttää välineistön asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön Metsäopistossa mm. • perehdytään erilaisiin ympäristöihin ja niiden ominaisuuksiin, kuten vesitalouden kannalta merkittävät suot ja suometsät sekä vedenalainen ympäristö • perehdytään kunnostusten tarpeellisuuteen ja suositeltaviin menetelmiin • perehdytään seurantaan, dokumentointiin ja taltiointiin • hankitaan em. tarpeisiin sopivat laitteet ja järjestelmät, perehdytään niiden käyttöön. Hanke kartoittaa tarpeet ja tarjonnan, organisoi ja markkinoi koulutuspaketit, toteuttaa ne, hankkii luonnonhoitotöissä tarvittavaa välineistöä ja perehdyttää niiden turvalliseen käyttöön. Kohderyhmänä on Wirtavesitiimi ja kaikki sen toiminnasta k

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

178188

Startdatum

02.09.2021

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner