Projekt
Utvecklingsprojekt - 13968

Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2015 - 18.12.2018

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

METSÄPALVELUMARKKINAT UUDISTUVAT - METSÄPALVELUYRITTÄJYYS KASVUUN Hankkeen julkinen kuvaus Metsäpalveluyrittäjien palveluille on kasvava kysyntä maassamme metsien käytön ja hoidon lisääntyessä. Puun käytön arvioidaan lisääntyvän maassamme vuoteen 2017 mennessä 8 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. Toimeliaisuuden metsäalalla lisääntyessä on tärkeätä huolehtia metsäpalvelujen riittävyydestä ja saatavuudesta maassamme. Metsäpalveluyrittäjyys on se potentiaali, jolla voidaan turvata laadukkaat ja kilpailukykyiset palvelut niin metsänomistajille kuin metsäalan toimijoille. Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat - Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun- hanke on valtakunnallinen ja sen toiminta-alue on koko maa. Hanke on avoin kaikille metsäpalveluyrityksille. Hankkeen tavoitteena on metsäpalveluyrittäjyyden edistäminen metsäpalveluyrittäjien osaamista kehittämällä sekä hakemalla ja kehittämällä metsäpalveluyrittäjyyden kasvun lähteitä, joita ovat asiakaslähtöisen palvelukehityksen vauhdittaminen ja monipuolistaminen sekä metsäpalveluyritysten tunnettuuden, näkyvyyden ja verkostoitumisen lisääminen. Hankkeen toimenpiteitä ovat läpi maan toteutettavat, metsäpalveluyrityksille räätälöidyt ajankohtaisseminaarit, metsäpalveluyritysten havaintometsät, metsäpalveluyritysten ja niiden asiakkaiden kontaktipäivät, ¿varamiespalvelu¿ -konseptin testaus ja käyttöönoton valmennus sekä toimivien yhteistyösuhteiden luominen alueiden kehittämisorganisaatioihin ja kehityshankkeisiin. Hankkeen toteuttajat ovat Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus. Metsäkeskus on hankkeen hallinnoija. Metsäpalveluyrityksille järjestettävien tilaisuuksien alustajina käytetään myös hankkeen ulkopuolisia koulutus- ja asiantuntijaorganisaatioita ja asiantuntijoita. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä metsäpalveluyritysten kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13968

Startdatum

31.12.2015

Slutdatum

18.12.2018

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner