Projekt
Utvecklingsprojekt - 12617

Metsätoimialan aluetaloudellinen vaikuttavuus Etelä-Savossa -Tulevaisuusvisio 2020-luvulla

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

31.08.2015 - 11.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Metsätoimialalla on taloudellisen kasvun ja työpaikkojen osalta suuret lähitulevaisuuden odotukset Etelä-Savossa. Metsäteollisuuden jo toteutettavat investoinnit heijastuvat työmahdollisuuksina varsinkin toimitusketjun alkupäähän metsien tehostuneen käytön seurauksena. Taloudellinen vaikutus kohdistuu erityisesti metsänomistajiin ja metsäkone- ja kuljetusyrittäjiin, mutta sillä on merkitystä koko Etelä-Savon aluetalouteen. Metsäteollisuuden suurinvestoinnit ovat toteutumassa pääosin maakunnan ulkopuolelle, mutta myös Etelä-Savon metsäenergiapotentiaalin hyödyntämisestä voisi syntyä uusia paikallisia työmahdollisuuksia ja taloudellista kasvua metsäteollisuuden rinnalle. Onkin tärkeää kehittää metsänomistajien sekä kone- ja kuljetusyrittäjien lähtökohdista toimintamalleja, joissa metsien kestävää käyttöä voidaan paikallisesti lisätä ja täten tuottaa taloudellista hyvinvointia alueelle. Hankkeessa on tarkoitus kehittää maaseutuelinkeinoja ja uudistaa elinkeinorakennetta korostaen Etelä-Savon kannalta tärkeän metsätoimialan merkitystä koko aluetaloudelle. Hanke tuottaa Etelä-Savon maaseudulla toimiville metsäsektorin pienyrityksille tulevaisuuden päätöksenteon tueksi uutta tietoa sekä liiketoimintamalleista että alueen metsäenergian tuotantopotentiaalista. Hankkeen tavoitteena on lisäksi selvittää Etelä-Savon metsäalan tulevaisuudennäkymien vaikutuksia aluetalouden kannalta. Erityisesti on kiinnostavaa vertailla, onko tehokkaampaa korostaa ylimaakunnallista kuitupuun vai maakunnallista energiapuun tuotantoa ja toimitusketjuja Etelä-Savon aluetalouden näkökulmasta. Valinnoilla on välitöntä merkitystä metsätalouden harjoittamisen kannattavuuteen (metsänomistajat), kuljetus- ja koneyrittäjien investointeihin sekä erityisesti alueen kilpailukykyyn.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

12617

Startdatum

31.08.2015

Slutdatum

11.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner