Projekt
Utvecklingsprojekt - 16927

Metsävaratiedon ja digitalisaation hyödyntäminen biotalouden kasvussa Etelä-Savossa

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry

01.01.2016 - 12.08.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ajantasaiset metsävaratiedot ovat keskeinen roolissa puukauppamäärien ja metsänhoidon työmäärien kasvattamisessa. Suomen Metsäkeskus organisoi tiedon keruun ja siirtää aineistot Metsään.fi-palveluun verkkoon. Tällä hetkellä ongelmana on, että pelkän tiedotteen avulla esitetyt toimenpiteet eivät johda toteutukseen vaan tarvitaan metsänomistajien aktivoimista tiedonvälityksen keinoin. Metsäsektorille arvioidaan syntyvän koko maassa tuhansia työpaikkoja lähivuosina metsäteollisuuden puun käyttöä lisäävien investointien myötä. Myös Etelä-Savossa lähialueiden investoinnit merkitsevät paljon lisää töitä metsiin. Metsistä täytyy saada liikkeelle merkittävästi nykyistä enemmän puuta liikkeelle. Investoinnit tuovat lisää työtä ja toimeentuloa maaseudulle. Jos puukauppamäärä nousee 1,1 milj. m3 vuodessa, niin se merkitsee lisää Etelä-Savon maakuntaan puunmyyntituloja noin 45 milj. euroa ja puunkorjuuseen ja kuljetukseen noin 20 milj. euron urakointituloja. Hankkeen avulla halutaan edistää julkisilla varoilla kerätyn metsävaratiedon hyödyntämistä ja saada lisää työtä ja toimeentuloa maaseudulle. Hankkeen tavoitteena on välittää metsänomistajille tietoa mm. talousasioista, jonka seurauksena saadaan lisää liikkeelle teollisuuden kasvaviin tarpeisiin ja aktivoida metsänomistajia metsäomaisuuden hoidossa. Nämä asiat tukevat maaseudun työllisyyttä. Hanke toteutetaan Etelä-Savon maakunnan kuntakeskuksissa pidettävissä tiedonvälitystilaisuuksissa. Tiedonvälitystilaisuudet on tarkoitus kuvata tiivistelmät yhteistyössä MAMK:n kanssa kaikista teemoista ja välittää tietoa netin kautta kaikille metsänomistajille. Tietoa saadaan välitettyä myös niille metsänomistajille välimatkasta riippumatta, jotka eivät pääse tilaisuuksiin mukaan paikan päälle. Tällä uudella tavalla tiedonvälityksestä saadaan enemmän tehoa irti ja viesti tavoittaa laajemman joukon metsänomistajia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16927

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

12.08.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner