Hanke
Investering - 75360

Miellyttävä miljöö -teemahanke

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

20.05.2018 - 04.11.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

"Miellyttävä miljöö" on teemahanke, jossa toteutetaan pieniä yleishyödyllisiä investointeja Kärki-Leaderin alueella. Hankkeessa on 2 osaa: Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry vastaa hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista ja alahankkeiden hakijoina olevat yleishyödylliset yhdistykset vastaavat omien hankkeidensa toteuttamisesta hyväksytyn hankesuunnitelman, budjetin ja aikataulun mukaisesti. Teemahankkeessa "Miellyttävä miljöö" rahoitetaan alahankkeita, joissa tehdään uusiutuvaan energiaan perustuvia investointeja tai kohennetaan asumismiljöötä investointien avulla. Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamista. Talkootyö kelpaa hankkeen omarahoitusosuuteen kuuluvaksi rahoituseräksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

75360

Aloituspäivämäärä

20.05.2018

Loppumispäivämäärä

04.11.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt