Hanke
Utvecklingsprojekt - 10788

Mikroyritysten hitsausosaamisen kehittäminen kansainväliselle tasolle — Hitsausohjeet, CE-merkintä ja robottihitsaus

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

30.06.2015 - 25.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projektin päätavoitteena on parantaa mukana olevien yritysten hitsausosaamista kansainväliselle tasolle. Projektin aikana tavoitteena on luoda yrityksille mahdollisuudet uusien tuotteiden kehittämiselle ja uusien asiakkaiden hankkimiselle. Yhteisprojektin muita tavoitteita ovat mm. lisätä yritysten keskinäistä yhteistyötä ja samalla lisätä Sataedun, yritysten ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä. Pohjois-Satakunnan alueella pyritään lisäämään hitsausosaamisen tasoa ja yhteistyötä eri tahojen välillä. Muita projektiin liittyviä tavoitteita ovat esimerkiksi: ¿ Uusien vaativampien hitsaustuotteiden valmistaminen (hitsausohjeet ja CE-merkintä tuotteille) ¿ uudet myytävät tuotteet ja palvelut ¿ Uusien ja ympäristölle ystävällisten teräsrakenteiden ja -tuotteiden valmistaminen uusia suurlujia ja ultralujia teräksiä hitsaamalla - teräsrakenteiden keventäminen ¿ mm. hyötykuorma - teräsmäärien vähentäminen hitsatuissa teräsrakenteissa - teräsrakenteiden vahvuuden pienentyessä hitsaustyön määrä ja lisäaineen kulutus vähenee - ympäristöystävälliset tuotteet ¿ Yritysten toimintaedellytysten parantaminen hitsauksen robotisointiin/mekanisointiin liittyvää osaamista lisäämällä ¿ Tutkia automatisoidun/mekanisoinnin ja käsin hitsatun tuotteen erot sekä metallurginen laadussa, että tuotantonopeuksissa ¿ tuotteiden laatu ja tuotantonopeudet Kohderyhmänä on satakuntalaiset hitsausalan pienyritykset . Toimenpiteet jakautuvat tutkimus- ja kehitysvaiheeseen sekä optimointi ¿ ja parametrien käyttöönottovaiheeseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10788

Aloituspäivämäärä

30.06.2015

Loppumispäivämäärä

25.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt