Hanke
Utvecklingsprojekt - 70647

Mikroyritysten sähköisen markkinoinnin kehittäminen -yritysryhmähanke

Oulun Yliopisto

30.04.2018 - 10.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Oulun Seudun Leader ry:n ja Oulujärvi Leader ry:n toiminta-alueilla on paljon harvaan asutulla ja maaseutumaisilla alueilla toimivia mikroyrityksiä, joilla on osaamis -ja kilpailukykypuutteita sähköisen markkinoinnin eri osa-alueilla. Harvaanasutulla alueilla paikallisten markkinoiden ollessa pienet, nousee sähköisen markkinoinnin rooli keskeiseksi tekijäksi laajempien markkinoiden tavoittamiseksi ja liiketoiminnan kasvun saavuttamiseksi. Mikroyritysten sähköisen markkinoinnin kehittäminen -yritysryhmähankkeessa toteutetaan sitoutuneille mikroyrityksille sähköisen markkinoinnin pilottihanke, jossa sitoutuneiden yritysten sähköisen markkinoinnin työkalut, ratkaisut, näkyvyys ja osaaminen nostetaan uudelle kilpailukykyiselle tasolle. Hanke on Oulun seudun Leaderin ja Oulujärvi Leaderin alueiden välinen Vaalan kuuluessa Oulujärvi Leaderin alueeseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

70647

Aloituspäivämäärä

30.04.2018

Loppumispäivämäärä

10.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
Livsmedelsexport
datateknik
kommunikation
nya tjänster
nätverk
sociala medier
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt