Hanke
Utvecklingsprojekt - 7780

Mini-mikroyritysten kehittämistarpeet, esiselvityshanke (Minimikro)

Ylivieskan seutukuntayhdistys ry

31.07.2015 - 08.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke on esiselvitys, jossa on tarkoituksena selvittää Ylivieskan seutukunnan ja Rieska-Leaderin alueella olevien pienten, ns. minimikroyritysten (1-4 henkeä työllistävät) kehittämistarpeita. Näin saadaan tarkempaa tietoa ko. yritysten tarpeista ja tulosten perusteella voidaan mahdollisessa jatkohankkeessa tarjota yritysryhmille asiantuntijapalveluita ja muuta apua, jotta pienten yritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta saadaan kasvatettua. Mikäli pienet yritykset saadaan menestymään, parantaa sen alueen työllisyyttä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

7780

Aloituspäivämäärä

31.07.2015

Loppumispäivämäärä

08.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nya tjänster
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt