Projekt
Utvecklingsprojekt - 64670

MiniEines – Hyönteisistä einestä ja euroja

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

01.10.2018 - 07.01.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

MiniEines - Hyönteisistä einestä ja euroja -hankkeen tarkoituksena on hyönteisten alkutuotannon ja jatkojalostuksen edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla. Tavoitteena on (1) koota ja julkaista tietoa hyönteistuotantoketjun eri vaiheissa toimiville yrityksille, (2) aktivoida maaseutuyrityksiä kiinnostumaan hyönteisten alkutuotannosta ja auttaa uusia sekä tuotantosuuntaa vaihtavia tai tuotantoa laajentavia maaseutuyrityksiä tunnistamaan hyönteistuotannon mahdollisuudet uutena tuotannonalana, (3) aktivoida elintarvikejalostajia kiinnostumaan hyönteisistä nykyisten ja uusien tuotteiden raaka-aineina, sekä (4) aktivoida hyönteisalan toimijoita verkostoitumaan, löytämään yhteistyömahdollisuuksia ja tuottamaan yhteisiä kehittämisaloitteita. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat alueen maaseutu- ja elintarvikealan yritysten tarpeisiin ja valmiuksiin liittyvä tiedontuotanto, muualla tuotetun tiedon kokoaminen ja julkaiseminen, alan edelläkävijäyritysten ja muiden aktiivisten toimijoiden benchmarkkaus kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan jatkotoimia alan liiketoiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi. Toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaalla toimiviin maaseutu- ja elintarvikealan yrityksiin. Hanke toteutetaan 1.10.2018-31.12.2020 välisenä aikana Oulun ammattikorkeakoulun, ProAgria Oulu ry:n / Oulun Maa- ja kotitalousnaisten sekä Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyönä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

64670

Startdatum

01.10.2018

Slutdatum

07.01.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner