Projekt
Utvecklingsprojekt - 192964

Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

01.04.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin -hanke edistää hevosten hyvinvoinnin ja lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteutumisen luotettavaa arviointia. Hevosten hyvinvoinnin määrittämiseen ei Suomessa ole käytössä standardoituja tutkimukseen perustuvia mittareita. Hankkeen tavoitteena on kehittää hevostallien ja hevosalan yritysten auditointiin soveltuva mittaristo, joka on tutkittuun tietoon perustuva ja helposti käytettävä, ja jonka avulla voidaan objektiivisesti tarkastella hevosten hyvinvointia erilaisissa pitopaikoissa. Mittariston sovellusta on tavoitteena jatkossa hyödyntää varsinaisten auditointien lisäksi tallien omavalvontatyökaluna. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä hevosten hyvinvointia ja hevosalan toiminnan läpinäkyvyyttä, edistää alan positiivista imagoa ja yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä sekä turvata alan toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa. Hankkeen tuloksia ovat Welfare Quality® -järjestelmään perustuva, pilotoitu protokolla hevosen hyvinvoinnin mittaamiseen Suomessa, työkalu tallien omavalvontaan, kuvaus kehitetystä hevosten hyvinvointia edistävästä toimintamallista, verkkoalusta tiedon jakamiseen, kuvaus Welfare Quality® -protokollan käytöstä eri eläimillä ja eri maissa sekä kooste hevosten hyvinvointiin ja lajinomaiseen käyttäytymiseen liittyvästä tutkimustiedosta. Hanke toimii Keski-Pohjanmaalla sekä Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueilla. Auditointijärjestelmän soveltuvuutta pilotoidaan erilaisissa talliympäristöissä eri puolilla hankealuetta. Hanketta toteuttavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Harjun oppimiskeskus yhteistyössä Suomen Hippos ry:n ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n kanssa. Kohderyhminä ovat hevosalan yrittäjät ja hevostoimintaa harjoittavat maatilat. Hyödynsaajia ovat myös hevosalan järjestöt ja muut alan toimijat. Hankkeen tulokset ja hyöty leviävät koko Suomeen hanketoimijoiden kattavien valtakunnallisten verkostojen kautta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

192964

Startdatum

01.04.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner