Projekt
Utvecklingsprojekt - 112158

Mobiilisti Muoniossa

Muonion kunta

01.03.2020 - 31.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Mobiilisti Muoniossa -hanke vastaa laaja-alaisesti viestinnän tuomiin haasteisiin ja tarpeisiin Muonion kunnan alueella. Sovelluksella yritetään ratkaista tiedonhallinnan ja -välityksen perushaaste Muonion alueen osalta. Hankkeessa luodaan ja otetaan käyttöön veloituksetta ladattava Muonio applikaatio (mobiilisovellus), joka tuo Muonion alueen nähtävyydet, tapahtumat, retkeilykohteet, harrastusmahdollisuudet ja palvelut näkyviksi teknologiaa hyödyntäen, kahdella kielellä. Sovelluksen avulla sekä paikalliset asukkaat että matkailijat saavat Muonion alueesta tietoa yhden painalluksen takaa juuri sillä hetkellä ja siellä paikassa, missä he sitä tarvitsevat (24/7). Sovellus mahdollistaa tiedon tuottamisen ja jakamisen nopeasti, kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Hankkeen laadullisena tavoitteena ja tulosodotuksena on hyvän tiedonvälityksen seurauksena asukkaiden aktivoituminen mm. kunnan omien palveluiden käytössä ja tapahtumiin osallistumisessa sekä matkailijoiden ja palveluiden saavutettavuuden parantamisessa. Hankkeella odotetaan olevan myös positiivinen vaikutus kunnan imagoon sen näyttäytyessä modernina, kehittyvänä, eteenpäin pyrkivänä paikkana. Hanke sopii Muonion kunnan strategisten tavoitteiden edistämiseen niin elinkeinojen kestävän kehittämisen, kuntatyön uuteen aikaan siirtymisen kuin onnellisen arjenkin osalta. Hankkeen vastuutoimijana tulee olemaan kunnanhallitus ja elinkeinotoimi. Hankkeen tavoitteiden toteutuminen ja hankkeen jälkeisen jatkuvuuden turvaaminen edellyttävät, että kunta osoittaa hankkeeseen mahdollisuuksien mukaan resursseja ja, että eri hallintokunnat, paikalliset yritys-, yhdistys- ja kylätoimijat tekevät hankkeen kanssa yhteistyötä. Kunnalle hanke tarjoaa mahdollisuuden kehittää olemassa olevia palveluita, digiaikaan siirtymistä sekä viestintää ja löytää uusia tapoja vastata niin kuntalaisten kuin kunnassa vierailevienkin tarpeisiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

112158

Startdatum

01.03.2020

Slutdatum

31.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner