Projekt
Utvecklingsprojekt - 136836

Moderna föreningar, MOF / Modernit yhdistykset, MOJ

Pohjanmaan Yhdistykset ry - Österbottens Föreningar rf

08.02.2021 - 28.06.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

MOF-projektets mål är att utveckla innovationsverksamhet hos föreningarna. Projektets syfte är att utbilda och inspirera lokal- och byaföreningarna till innovationsverksamhet och att hjälpa föreningarna att hitta nya verksamhetssätt och -former. Målet är att förstärka den lokala föreningskulturen och livskraften hos föreningarna på landsbygden. Detta sker genom att: - inspirera föreningarna att göra innovationer genom att använda ett innovativt och kreativt tänkande - utbilda föreningarna att fungera digitalt och anpassa sig till en virtuell verklighet - uppmuntra föreningarna att samarbeta och nätverka över förenings- och organisationsgränserna - utbyta erfarenheter och ta modell av den fjärde sektorn för att åstadkomma större engagemang, smidighet och flexibilitet - grunda ett digitalt föreningsinnovationscenter - lyfta fram föreningsverksamhetens positiva kulturella, sociala- och hälsofrämjande effekter. Syftet med pilotprojektet är att lägga grunden för själva utvecklingsprojektet. För föreningarna utarbetas en innovationsmodell som testas på föreningar i två utvalda pilotkommuner i Österbotten. Projektet hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, och medfinansiering ur EU:s landsbygdsfond söks för det.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

136836

Startdatum

08.02.2021

Slutdatum

28.06.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner