Projekt
Utvecklingsprojekt - 171170

Monilajisuudella kohti liikkuvampaa ja paremmin voivaa Seinäjoen seutua

S-kiekko juniorit ry

01.01.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vain 10–20 prosenttia alle kouluikäisistä lapsista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Lasten ja nuorten liikuntaharrastusten lopettamisen keski-ikä on pudonnut 11 ikävuoteen ja päätös yhteen lajiin keskittymisestä tehdään yhä aikaisemmin. Lasten ja nuorten yleisin syy lopettaa liikuntaharrastus on kyllästyminen lajiin. Samalla suurin osa urheilutoiminnassa mukana olevista lapsista ja nuorista harrastaa vain yhtä lajia, minkä vuoksi lajiin kyllästyminen voi päättää kaiken seuroissa tapahtuvan harrastamisen. Urheiluseurojen tulisikin tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus liikkua joustavasti eri lajien välillä ja madaltaa kynnystä tutustua uusiin lajeihin. Kannustamalla lapsia ja nuoria harrastamaan useampaa eri lajia voidaan lisätä myös heidän viikoittaista kokonaisliikuntamääräänsä. Urheiluseurojen on pystyttävä tuomaan lajia lähemmäs lapsia ja nuoria madaltaen kynnystä harrastuksen aloittamiseen. Samalla lapsille ja nuorille pitäisi pystyä tarjoamaan eri tasoisia ryhmiä, että kaikista tärkein eli liikunnan riemu säilyy. Hankkeen tavoitteena on lisätä jääkiekko ja sen oheistaidot (mm. luistelutaidot, kasvavan urheilijan ravintotieto, unen merkitys) osaksi Seinäjoen seudun lasten ja nuorten monilajisuutta madaltamalla kynnystä lajin tutustumiseen tuomalla laji lähelle heitä. Konsepti on erinomainen uuteen lajiin tutustumiseen matalalla kynnyksellä ja näin ollen lapsia ja nuoria saadaan kannustettua liikkumaan ja urheilemaan, mikä on tutkimusten mukaan erittäin tärkeää myös lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin, ei pelkästään fyysisen hyvinvoinnin vuoksi. Tavoitteena täytyy olla liikkuvampi Suomi. Tällä hetkellä liikuntaseurat liikuttavat vain kaikista aktiivisimpia lapsia ja nuoria. Tämän hankkeen tavoitteena on liikuttaa myös niitä, jotka eivät välttämättä muuten liikkuisi, tuomalla monilajisuutta lähelle heitä ja luomalla kontakteja seurojen sekä lasten ja nuorten välille. Näin pääsemme kohti liikkuvampaa ja paremmin voivaa Seinäjoen seutua.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

171170

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner