Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 207824

Mönkijän hankinta kalastukseen.

Tmi Mika Taali

12.07.2022 - 17.10.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Mönkijän hankinta kalastukseen saaliin arvon lisäämiseksi ja kuljetuksen varmistamiseksi veskoniemen kalhallille vähälumisena aikana.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

207824

Startdatum

12.07.2022

Slutdatum

17.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner