Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 225927

Moottorikelkan hankinta

Tmi Tuomo Heikura

21.12.2022 - 03.11.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Moottorikelkan hankinta

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

225927

Startdatum

21.12.2022

Slutdatum

03.11.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner