Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 276353

Moottorikelkan hankinta

Toiminimi Esko Korhonen

14.01.2024 - 14.01.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ostetaan uusi moottorikelkka vanhan tilalle tukemaan talvikalastusta. Uusi moottorikelkka tukee ja helpottaa talvikalastusta. Kelkka on myös taloudellisempi kuin vanha.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

276353

Startdatum

14.01.2024

Slutdatum

14.01.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner