Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 207798

Moottorikelkan hankinta kalastukseen

Tmi Mika Taali

13.07.2022 - 28.02.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Mootorikelkan hankinta kalastukseen. Saaliin arvon lisääminen. Vähäpäästöisyyden tavoittelu. Polttoainetaloudellisuuden tavoittelu. Saaliin kuljetuksen varmistaminen jatkojalostukseen ja käsittelyyn kalahallille.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

207798

Startdatum

13.07.2022

Slutdatum

28.02.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner