Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 216741

Moottorikelkkainvestointi

Tmi Niko Humalamäki

01.12.2022 - 01.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kaupallinen kalastaja Niko Humalamäki investoi talvikalastuksessa käytettävään moottorikelkkaan. Kelkkaa käytetään kalastusvälineiden ja saaliin kuljetukseen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

216741

Startdatum

01.12.2022

Slutdatum

01.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner