Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 216694

Moottorinvaihto

Pullan Kala Oy

24.10.2022 - 30.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Veneen moottorin uusiminen uuteen energiatehokkaampaan moottoriin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

216694

Startdatum

24.10.2022

Slutdatum

30.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.2 Öka energieffektiviteten och sänka koldioxidutsläppen genom att ersätta eller modernisera fiskefartygs motorer

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Byte av motorer och förbättring av energieffektiviteten

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner