Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 207959

muikunperkuukone

Toni Sisso Ky

20.07.2022 - 01.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

käytetyn kp-muikunperkuukoneen hankinta. sisältää päänkatkaisijan ja mädin erottelijan.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

207959

Startdatum

20.07.2022

Slutdatum

01.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner